Een vrouwelijke weg


op een niet gebaand pad
Een vrouwelijke weg


op een niet gebaand pad

Leven zonder kinderen

Een leven zonder kinderen is een ander leven dan een leven mét kinderen. Ongeacht een leven zonder kinderen gewild of ongewild is, je leven wordt anders ingevuld. Er zijn andere mogelijkheden en kansen om je leven in te richten omdat je geen rekening hoeft te houden met je kinderen. Dit kan ook soms best lastig zijn, juist omdat de invulling zo open ligt.

Mijn keuze

Ik heb zelf bewust gekozen voor geen kinderen, maar ik heb het kiezen hiervoor en de consequenties als ingrijpend en niet makkelijk ervaren. Want ik voelde dat dit een wezenlijk andere keuze is dan de meerderheid van de vrouwen maken en dat ik hierdoor ook “anders” ben. Dit voelde en voelt soms als “ik hoor er niet bij “. En dit kan heel vervreemd voelen en kan me weleens doen twijfelen want ik zie en voel ook de rijkdom van het hebben van kinderen. De betekenis die een leven met kinderen aan je leven kan geven. En aan de andere kant voel ik ook dat het klopt zo en ben ik heel tevreden met mijn leven. En weet ik dat je als mens op zoveel manieren aan je leven betekenis kunt geven en ook van betekenis bent.

portret_jet

Podcast

Voor mijn eigen verhaal over mijn gevoelens en afwegingen in de keuze wel of geen kinderen kun je deze podcast bekijken of beluisteren. In deze podcast geef ik ook een toelichting waarom ik zo graag andere vrouwen wil begeleiden met vragen over dit thema. Niet alleen over de keuze wel of geen kinderen maar ook andere vragen die kunnen spelen als het gaat om een leven zonder kinderen.

De werkelijke ontdekkingsreis is niet het zoeken naar nieuwe landschappen, maar het zien met nieuwe ogen.

(Marcel Proust)

Mijn verlangen

Het is mijn verlangen een klankbord te zijn voor vrouwen vanuit mijn eigen ervaring als vrouw zonder kinderen en vanuit mijn ervaring als professioneel coach.

Een klankbord voor jou als vrouw, indien je:

  • Op welke manier dan ook stress of ongemak ervaren als het gaat over een leven zonder kinderen, het niet moeder zijn;
  • als het gaat om ongewild kinderloos zijn, dan kan het extra lastig zijn omdat je dit ten diepste niet zo had gewild.
  • Twijfelt of je wel of geen kinderen wilt.

En hiermee:

  • Ruimte te geven aan alles wat er speelt voor jou als vrouw als het gaat over dit thema. En hierdoor meer duidelijkheid, zelfvertrouwen en rust te creëren in je leven.
  • Je te begeleiden jouw eigen betekenis en vervulling in het leven te vinden en te gaan leven.
  • Een leven zonder kinderen uit de taboe sfeer te halen, bespreekbaar te maken. Het zwijgen te doorbreken.

    Menu